ylva setterborg, marie-christine deshayes, dayle haddon - francoska ženska (1977)

Oznake: